Annemarie Elout: “Ook verenigingen zijn blij met continurooster in Heerenveen”

25 maart 2015

Annemarie Elout is brede school coördinator in Heerenveen. Vanuit MFA De Spil is zij sinds 2012 ook ambassadeur van {Breed}. Zij vertelt ons over de ontwikkelingen van de brede scholen in Heerenveen: van huiskamers tot het continurooster en de generatietuin!

MFA De Spil bestaat uit OBS Het Slingertouw, Chr. basisschool De Burcht, kinderopvangorganisatie Kinderwoud, Meriant (24-uurszorg voor ouderen), Stichting Talant (voor mensen met een verstandelijke beperking), Stichting Caleidoscoop (welzijn) en Logopedie is leuk.nl. Ook is de gemeente Heerenveen nauw betrokken.

Talant
Kinderwoud en Talant hebben samen het project ‘Tweedehands en Grietje’ opgezet, dat uit twee componenten bestaat. Enerzijds vullen cliënten van Talant hun dagbesteding in bij de kinderopvang. Anderzijds biedt Talant ondersteuning op de accommodatie. “Mensen kunnen hun tweedehands kleding inleveren, en cliënten van stichting Talant verkopen ze. Ook sorteren, wassen en strijken zij de kleren zelf. Daarnaast doen groepen de was en afwas en ze brengen koffie rond, zetten drinken klaar en lezen verhalen voor. Talant heeft zo een drukke dagbesteding,” legt Elout uit.

De scholen werken ook samen met Atelier Plateel, ook een dagbestedinglocatie van Talant. Het doel is om schoolkinderen in contact te brengen met mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen zij door middel van allerlei activiteiten, zoals technisch lezen, helpen met de computer, dammen, schaken en ‘daten’. “Aan het begin zijn de kinderen vaak onzeker omdat ze niet weten hoe ze met verstandelijk gehandicapten om moeten gaan,” vertelt Elout. “Ze vinden het een beetje eng, omdat ze het niet gewend zijn. Daarom zoeken wij de verbinding, zodat er gewenning ontstaat.” Daarnaast zijn zowel de scholen als Talant betrokken bij Meriant, de organisatie die zorg biedt aan ouderen. “Cliënten van Talant gaan bijvoorbeeld dammen bij de ouderen, en kinderen van school gaan twee keer per week naar de ouderen om daar spelletjes te doen.”

Huiskamers
Bijna alle scholen in Heerenveen zijn over op het continurooster. “Op een aantal plekken in de stad zijn huiskamers opgezet. Dit zijn plekken waar kinderen naartoe kunnen na schooltijd om daar onderdak te vinden. Geheel door vrijwilligers gerund, worden de huiskamers aangeboden in wijken waar ouders geen behoefte hebben aan kinderopvang, maar waar kinderen anders op straat zwerven.

Voorheen werkte een groot deel van de vrijwilligers bij de TSO. De uren die voorheen echter aan de TSO werden besteed, zijn nu naar de BSO gegaan. “Toen de TSO ophield te bestaan, wilde een deel van de 160 vrijwilligers toch graag iets blijven doen voor de scholen en de buurt. Zo zijn zij bij de huiskamers gekomen.”

Naschoolse activiteiten
Door het continurooster zijn leerlingen om 14.00 uur al vrij, wat veel ruimte biedt voor naschoolse activiteiten. “Samen met combifunctionarissen werk ik aan een breed aanbod van cultuur en sport,” geeft Elout aan. Ateliers Majeur heeft een ruim aanbod aan dans, theater, muziek en beeldende kunsten. Sportactiviteiten worden aangeboden in samenwerking met sportverenigingen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers en studenten van de CIOSopleiding . “Verenigingen staan te springen om leden en zijn dan ook erg blij met het continurooster,” merkt Elout op. “De korfbalvereniging geeft bijvoorbeeld workshops korfbal. En bij de vogelwacht leren kinderen nestkastjes maken.”

Generatietuin
Het idee voor een generatietuin ontstond bij een inwoner van Heerenveen die na een studie landschapsarchitectuur contact zocht met Elout over het oprichten van zo’n tuin. In verband met de crisis lag een stuk grond in de buurt van MFA De Spil braak, dat zij mocht gebruiken. Samen met landbouwschool Nordwin College legden bewoners de tuin aan. Kinderen gingen samen met een kunstenaar aan de slag. Zij leerden bijvoorbeeld wilgentenen vlechten, maakten een vogelverschrikker en kleedden de tuin leuk aan. De tuin heeft ook een insectenhotel. “Veel peuters en kleuters vinden de generatietuin heel leuk. Kinderen leren op deze manier waar onze groentes vandaan komen. Bovendien is de samenwerking met Talant, dat ook producten uit de generatietuin verkoopt, heel goed.”

Natuuraanbod
Elout wil graag het natuuraanbod vergroten. “We werken samen met een vogelwerkgroep, Staatsbosbeheer, IVN en de Stichting Landschapsbeheer Friesland. Samen met deze organisaties probeer ik kinderen meer natuurbeleving mee te geven. Zo hebben wij fietskarren aangeschaft. Daar zitten schepnetjes, materialen om hutten te bouwen, kijkwijzers en een loep in, zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen.” Om kinderen nog meer in aanraking te brengen met de natuur organiseert Landschapsbeheer Friesland ook biologiedagen. De stichting neemt ze een dag mee de natuur in, waarbij de kinderen bijvoorbeeld gaan snoeien, vissen of nestkastjes schoonmaken.

javhide.com sexsut.com