Verslag IKC-dag 26 september 2014

21 oktober 2014

De ontwikkeling van brede scholen en IKC’s gaat razendsnel. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang wordt steeds intensiever. Maar hoe geef je een IKC nu echt goed vorm? Waar begin je en hoe borg je kwaliteit? Het kwam allemaal aan bod op de Landelijke IKC-dag op 26 september.

“Onderwijs betekent niet meer en niet minder dan ‘mensen helpen te leren’,” aldus Professor Robert-Jan Simons. “Leren moet echter niet beperkt blijven tot iets wat kinderen op school doen, maar juist ook buiten school. We moeten stimuleren om binnenschools en buitenschools leren beter te combineren. Dat kan uitstekend binnen een IKC. Voor IKC’s is het belangrijk om ouders hierbij als co-docenten en co-opvoeders te betrekken.”

“In IKC’s staat leren in het teken van de brede ontwikkeling van kinderen, op alle ontwikkelingsgebieden.”

Prof. Robert-Jan Simons

Een duidelijke visie geeft richting aan de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zorgt een brede visie voor coherentie in alle delen van de organisatie. “Het voordeel van een visie is dat begeleiders ook zicht hebben op kinderen, en dat kinderen ook buiten school verder kunnen leren.”  Scholen met en gedragen visie presteren beter. Maar Simons stelt wel eisen aan deze visie: De visie moet helder zijn, omvattend en precies en moet gedragen worden door alle actoren. Voor alle betrokkenen moet de visie dezelfde betekenis hebben. Een goede visie geeft sturing, is geworteld in leertheorieën en biedt ruimte voor eigen invulling. “IKC’s hebben behoefte aan een visie op leren. Het is van belang om verbreding van de doelstelling na te streven.”

“Praat met de ouders van morgen over hun wensen voor onderwijs en kinderopvang.”
 
                                              Lex Staal

Rinda den Besten, PO-Raad, benadrukte het belang van denken vanuit het kind, en niet vanuit instituties. “Er is ontzettend veel mogelijk op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en opvang. Maar er is ook nog veel te doen, ook als het gaat om politiek en regelgeving. We zijn nu steentjes aan het bouwen zonder een goed fundament te leggen.” Hoe kunnen we tot een goede visie komen? “Je kunt van elkaar leren een visie op ontwikkelen te creëren.”

“Een IKC is echt een andere verschijningsvorm dan een brede school.”
 
                                 
Job van Velsen

Lex Staal meent dat het onderwijs veel kan leren van de flexibiliteit en de ondernemende houding van de kinderopvang. “Die sector staat er namelijk nog steeds, ondanks teruglopende toeslagen en subsidies.” Hij vult aan: “Voor een doorgaande ontwikkeling moet je de tijd nemen, duurzaamheid inbouwen en de ingeslagen weg aanhouden. Dat is soms lastig, omdat het wel eens voorkomt dat een kinderopvangorganisatie wegvalt.” Belangrijk is ook dat we toekomstige ouders van de kinderen van morgen vragen wat zij willen. Het beleid wordt nu gemaakt op de ervaringen van ouders wiens kinderen al volwassen zijn.

“Een belangrijk punt is dat je moet durven los te laten. Dat kan gaan om structuur, maar ook om personeel.”

Claudia Doesburg, Eric Boerhout

Praktijkvoorbeeld: fusie gedreven door visie
Bij de Stichting Un1ek, voortgekomen uit een fusie, werken ze al aan de hand van een duidelijke visie. Claudia Doesburg en Eric Boerhout vertelden erover. “Een gezamenlijke identiteit is belangrijk, en daar hoort ook een gezamenlijke taal bij. Het gaat er uiteindelijk om dat de integrale voorzieningen belangrijk zijn voor het kind."

Nieuw boekje

21 oktober 2014

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

21 oktober 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 oktober 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 oktober 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com