Thema: Zorg

13 resultaten van het type Literatuur gevonden.

Ingrado - Scholen zijn verplicht maatwerk te bieden

19 augustus 2013
- Literatuur

Ingrado Magazine heeft een artikel geschreven over de voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs. Een school is volgens de Wet gelijke behandeling verplicht aanpassingen door te voeren, zodat kinderen die een beperking hebben, op deze school les kunnen volgen. Soms zijn ouders... Lees meer >>

Centrum voor Jeugd en Gezin - Een goed begin is het halve werk

26 maart 2012
- Literatuur

Een goed begin is het halve werk – Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten. Kinderen met een beperking hebben tijdig hulp nodig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ontwikkelde daarvoor de handreiking Een goed begin is het halve werk. De... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Stam, P.M. & Yperen, T.A. van - Opvoeden versterken

18 maart 2011
- Literatuur

November 2010Onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van onderstaande ambities: Een... Lees meer >>

NJi - Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

18 maart 2011
- Literatuur

Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek.Yperen, T. van, en Y. van Westering Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de... Lees meer >>

Woudenberg, A van - 'Werken aan het CJG'

18 maart 2011
- Literatuur

'De regering heeft bepaald dat iedere gemeente in 2011 de beschikking moet hebben over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierdoor kunnen zowel ouders, kinderen als jeugdigen makkelijker en sneller dan voorheen informatie, advies of hulp krijgen. "Werken aan het CJG" is geschreven... Lees meer >>

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken
16 december 2010
- Literatuur

Zorg en onderwijs kunnen heel goed gezamenlijk problemen van kinderen opsporen en voorkomen. Dit laat de brochure ‘Samen school maken’ aan de hand van negen voorbeelden zien.De brochure toont hoe gezondheidsorganisaties en scholen georganiseerd samen kunnen werken om iets te betekenen voor... Lees meer >>

Tandem Welzijn - de kinderhuiskamer in de brede school

26 februari 2009
- Literatuur

Handboek de kinderhuiskamer in de brede school Een voorziening voor kinderen en ouders in de wijk / G. Hartman; L. Schreuder; ... [et al.], Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. - Nijmegen : Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008 De kinderhuiskamer in Nijmegen is een door Tandem opgezet... Lees meer >>

Innovatienetwerk - Pareltjes van eten

07 september 2007
- Literatuur

Op honderden basisscholen in Nederland zijn nu, anno 2007, Smaaklessen geïntroduceerd en er zullen nog vele honderden scholen volgen. Dat is een heuglijke ontwikkeling. Want naast wat de kinderen zelf opsteken van de lessen, is mede hierdoor de kwaliteit van het eten bij kinderen in discussie... Lees meer >>

Operatie jong - Lessen van operatie jong

08 mei 2007
- Literatuur

'Jong geleerd! De lessen van Operatie Jong'. Operatie Jong, het tijdelijke projectbureau van de overheid dat bedoeld was om samenhang in het jeugdbeleid te brengen en uitval van jongeren te voorkomen, is op 1 januari 2007 gesloten. Dit document vertelt wat er in drie jaar tijd is... Lees meer >>

Steketee, Welzijnswerk in de brede school Delfshaven

20 oktober 2006
- Literatuur

De betekenis en bijdrage van het welzijnswerk binnen de Brede School Rotterdam/Delfshaven. Een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten en effecten van de activiteiten vanuit het welzijnswerk binnen de Brede School. Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut Publicaties, ISBN 90-5830-1699, 40 pag, te... Lees meer >>

VWS, Nota Gezinsbeleid

20 oktober 2006
- Literatuur

Nota Gezinsbeleid : staalkaart van gerealiseerde ambities en doorkijkje naar toekomst / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2006. 50 p. In de nota komen vijf thema’s aan bod: • Opvoeding en ondersteuning; ontwikkelingen in het gezin • Opvoeding buiten het gezin: de rol... Lees meer >>

Oenen & Valkestijn, Welzijn en de Brede School

26 oktober 2005
- Literatuur

Levensecht leren zou het motto moeten zijn van elke (Brede) School. Het welzijnswerk is daarbij onontbeerlijk, schrijven Saskia van Oenen en Marja Valkestijn in hun nieuwe boek. Het mooiste citaat uit 'Welzijn en de Brede School - partners voor levensecht leren' komt uit Hoogeveen. Map Dijkstra... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com