Thema: Wet- en regelgeving

http://ideeup.org/?education=dissertation-guide&7de=6a 16 resultaten gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

write my college paper De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

examples of dissertations Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

best custom essay writing service Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom... Lees meer >>

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

go to site De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Aanvragen... Lees meer >>

Verslag NOT 2015

Verslag NOT 2015
09 februari 2015
- Verslag

http://aggs.school.nz/?education=college-essay-ideas-help “Mijn school werkt al intensief samen met de kinderopvang, maar ik vind het fijn om alle feiten op een rij te hebben,” was een veel gehoorde uitspraak bij de sessies van {Breed} op de NOT. Of: “Brede scholen en IKC’s zijn nieuw voor mij, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Sommige... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Handreiking Praktische Oplossingen

03 februari 2015
- Publicatie

go to link Deze handreiking biedt u praktische oplossingen voor belemmeringen die door wet- en regelgeving ontstaan in de praktijk van een IKC. Dit is geen naslagwerk, maar een korte praktische handreiking. Er is gekozen voor de vorm van vraag en antwoord. In kaders is de wettelijke onderbouwing van de... Lees meer >>

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa

Verslag Job bezoekt Brussel - Seminar over de ontwikkeling van brede scholen in Europa
03 juni 2013
- Verslag

Job van Velsen, projectleider van {Breed}, was onlangs in Brussel voor een tweedaags seminar over brede scholen. Hij sprak daar over de ontwikkeling van brede scholen in Nederland, woonde interessante lezingen bij over brede scholen in de rest van Europa en bracht een bezoek aan een prachtvoorbeeld... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wijziging besluit kinderopvangtoeslag per 2011

31 augustus 2011
- Literatuur

Minister Rouvoet wijzigt per 1 januari 2011 de tegemoetkomingen onder de Wet kinderopvang op twee manieren: aanpassing maximale uurprijs en kinderopvangtoeslagtabel 2011. Download het... Lees meer >>

MO-Groep - Voorbereidingstijd & Vervoerskosten bso

31 augustus 2011
- Literatuur

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de voorbereidingskosten, ook wel aangeduid als vervoerskosten. O.a. een uitspraak van de geschillencommissie in 2008 bleek niet eenduidig uitgelegd te worden. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft contact gezocht met het ministerie. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader dagopvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader dagopvang 2010
Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010
Lees meer >>

Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

31 augustus 2011
- Literatuur

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

CAO Kinderopvang 2010-2011

31 augustus 2011
- Voorbeelddocument

CAO Kinderopvang 2010 - 2011 In de kinderopvang is er voor de ongeveer 85.000 werknemers een nieuwe cao afgesproken voor de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2011. De werkgevers en bonden hebben afspraken gemaakt van een verhoging van 1,25% per 1 mei jl. en 1,0% per 1 mei volgend jaar.... Lees meer >>

Literatuur

###CONTENT_IMAGE###
29 september 2010
- Thema's rond IKC en brede school

###CONTENT_BODYTEXT### Lees meer >>

javhide.com sexsut.com