Over {Breed}

get link writing dissertations Voor integrale kindcentra en brede scholen

 • Achtduizend creatieve breinen en bronnen van inspiratie, zestienduizend ogen en evenzoveel oren...
 • schoolbestuurders, schoolleiders, directeuren IKC, leidinggevenden kinderopvang, beleidsmedewerkers van gemeentes, coördinatoren en managers in de sectoren kinderopvang en onderwijs...
 • verenigen zich in {Breed} en delen daar hun inspiratie kennis, inzichten en ervaring. Met elkaar en voor elkaar. Leggen ideeën voor, stellen een vraag, denken mee. Alles kort, maar krachtig.
 • Samen met het zelfde doel en dat is kinderen een toekomst geven...

{Breed} is een initiatief van Job van Velsen en EtuConsult met als doel informatie en inspiratie op het gebied van brede scholen en kindcentra samen te brengen en te delen. EtuConsult ziet {Breed} als vorm van maatschappelijk ondernemen vanuit het gedachtegoed Etutorium en deelt via {Breed} inspiratie en informatie, zo onafhankelijk mogelijk. In de hoop dat velen dit voorbeeld volgen en om niet een bijdrage leveren aan het delen van inspiratie en informatie. 

{Breed} is altijd op zoek naar mee-denkers en mee-doeners vanuit de gedachte dat wie deelt feitelijk vermenigvuldigt. Samen komen we verder, wees welkom en neem contact op met ons.

{Breed} Het doel van {Breed} is tweeledig, te weten:  

 • bevorderen en stimuleren van een permanente, landelijk gecoördineerde ontwikkeling van Brede Scholen en IKC’s.
 • het inspirerend uitwisselen van ideeën, oplossingen, initiatieven, kennis en ervaring tussen mensen die in diverse geledingen bij onderwijs, opvang, Brede Scholen en IKC’s betrokken zijn. 

Hoe willen we dat bereiken?

Door  

 • het opzetten van een informatie- en inspiratienetwerk, dat vijf pijlers heeft: 
 1. deskundigen, die afzonderlijk en gezamenlijk inspiratie en vernieuwende ideeën delen.
 2. Ambassadeurs die het gedachtegoed uitdragen.
 3. Instellingen en organisaties die zich betrokken weten bij de ontwikkelingen.
 4. Overige betrokkenen zoals (en niet uitsluitend ) ouders, kinderen en professionals.
 5. Uitwisseling met vergelijkbare initiatieven en organisaties, waaronder de USA Coalition for Community Schools.  
 • Een permanente ontmoetingsplaats te creëren, zowel virtueel - in de vorm van een interactief platform -, als fysiek in de vorm van bijeenkomsten, congressen, workshops e.d., voor allen, zowel professionals als ouders, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind;
 • het opzetten van een studie- en kenniscentrum in de vorm van een website;
 • het organiseren van thematafels voor experts en inspirerende genodigden.
 • het initiëren van studieopdrachten voor Universiteit en HBO
 • dit initiatief als een product van maatschappelijk ondernemen van EtuConsult verder te ontwikkelen.

Meer informatie en contact:

Adres:

{Breed}
Bolderweg 1
1332 AX Almere
Telefoon: 036 5325785
E-mail: ditis@bredeschool.nl

Wie werkt mee aan {Breed}

Verbinding zoeken, benutten en versterken. Dat is wat we óók willen met {Breed}. Dus zullen hier binnenkort meer namen komen te staan. Stap voor stap op een pad vooruit.

Job van Velsen

Job van Velsen is initiatiefnemer van {Breed}. Job was 35 jaar werkzaam in het primair onderwijs, onder meer als directeur en ontwikkelaar van een brede school. Met Het Meesterwerk in Almere stond hij aan de basis van de huidige IKC ontwikkeling.

6 jaar lang was hij, in opdracht van het ministerie van OCW en SZW projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. De brede school ziet hij als gedachtegoed en innovatieve kans. Het huidige systeem, zegt hij, sluit voor kinderen niet aan bij de wereld om hen heen, de brede school, community schools en IKC zijn dé kans om vanuit verbinding tot verdieping te komen.

coursework only degree Job:
see “Ik werk aan onderwijs waarin de kernwaarden van het leren en het leven centraal staan; samenwerken, creativiteit, nieuwsgierigheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.

Behalve zijn werk voor {Breed} is Job directeur/eigenaar van Etuconsult, een adviesbureau voor vernieuwende onderwijsconcepten, brede scholen en integrale kindcentra. EtuConsult adviseert en ondersteunt landelijk gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen/schoolbesturen bij hun route op weg naar een IKC of verdergaande samenwerking.

Volg Job op Twitter: @jobvanvelsen
Of bekijk zijn activiteiten op LinkedIn

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het viagra rezeptfrei bestellen auf rechnung custom essay cheap hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com