Wat is een dossier?

Alle informatie op {Breed} is onderverdeeld in onderstaande thema's. De thema's spelen in op actuele trends en ontwikkelingen in de brede school. De redactie van {Breed} vult de thema's regelmatig met nieuwe literatuur, nieuwsberichten, goede voorbeelden, interviews, columns en andere documenten. Heeft u informatie voor in een van de thema's? Mail het de redactie! ditis@bredeschool.nl.

Door het hele land zijn er ambassadeurs. Dat zijn medewerkers (vaak coördinatoren of directeuren) die nauw betrokken zijn bij het werk van een brede school, en die daarmee een voorbeeldfunctie hebben.

Per 1 januari 2012 zijn ruim 1.800 combinatiefunctionarissen werkzaam. Ze vergroten en versterken het aanbod sport- en cultuur- activiteiten op scholen.

Samen in een gebouw? Bestaande bouw of nieuwbouw? Hoe richt je ruimtes in en hoe maak je afspraken over het gebruik ervan? U leest het hier!

In een integraal kindcentrum (IKC) zijn onderwijs, kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzalen en naschoolse activiteiten samengevoegd tot één organisatie.

Muziek, schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie. Allemaal voorbeelden van Kunst & cultuureducatie in het binnen of buitenschoolse leren. 

Lekker buiten spelen, ravotten in de natuur en tegelijkertijd leren over alles wat er leeft. Dat kan met natuur- en milieueducatie!

Hoe zorg je ervoor dat ouders betrokken raken bij de school en het onderwijs van hun kinderen? Een vraag waar veel scholen mee worstelen.

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Veel brede scholen zetten daarom extra in op sport, zowel onder schooltijd als daarna.

Veel kinderen blijven tussen de middag over. Ze eten hun boterhammetje lekker op school in plaats op de BSO.

Bijna iedere dag wordt er wel wet- en regelgeving gemaakt rond onderwijs, kinderopvang en brede scholen. 

Steeds meer scholen zien heil in een ander rooster. Maar niet elk rooster is zomaar op elke school toepasbaar. Behoeften van ouders en kinderen staan voorop.

Vanuit de landelijke overheid of de gemeente zijn er regelmatig middelen beschikbaar die ingezet worden binnen de brede school.

Hoe zet je ICT in het onderwijs in? U leest het in de literatuur, interviews, nieuwsberichten en voorbeelden die bij dit thema horen.

Een van de meest voorkomende partners is de brede school is misschien wel de kinderopvang. Hier vindt u meer informatie en literatuur over dit onderwerp.

Als de schoolbel is gegaan, doen veel kinderen mee met allerlei naschoolse activiteiten. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs, kinderopvang en andere vormen van educatie.  

Werken in een brede school vergt soms andere vaardigheden van medewerkers. Hier vindt u alle informatie die voor personeel belangrijk kan zijn.

Alle kinderen hebben hun eigen talenten. Veel scholen houden daarom rekening met de talentontwikkeling van kinderen en stimuleren die.

Om helemaal klaar te zijn voor de basisschool, nemen veel peuters deel aan een vorm van voor- en vroegschoolse educatie.

Onder dit thema vindt u alles over CJG's, jeugdzorg, maatschappelijk werk en de samenwerking met de brede school.

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com